Acentalara 2017 için destek tebliği yayınlandı

Türkiye'ye Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürülüğe girdi.

Türkiye'ye havayolu ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak olan desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı2nın konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ kapsamındaki destekten en az 100 yolcusu olan bir uçakla Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İran’dan (a) bendinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup, uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentaları yararlandırılacak.  

İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz (charter) sefer gerçekleştiren bir uçağın yolcularını tebliğte belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılacak.

Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısının 4'üncü maddede tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmayacak.  

Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlar için gerçekleştirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışında olacak.  

1 Ocak 2017 saat 00.00 (dahil) ile 31 Aralık 2017 saat 23,59 (dahil) arasında iniş saatleri esas alınarak 2'nci maddede belirtildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz  uçak seferleriyle turist getiren seyahat acentalarına uçak seferi başına 6.000 ABD doları destek sağlanacak.  

200 ve daha fazla koltuklu uçaklarla yapılan tarifesiz (charter) uçak seferlerinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla birinci fıkrada yer alan destek tutarı %30 oranında artırılarak uygulanacak.  

Bir uçakta, bir veya birden fazla seyahat acentasınca getirilen turistin olması halinde, her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı, o seyahat acentasının getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanacak.  

Belirtilen dönemler içerisinde yolcuları tek bir seyahat acentasınca düzenlenen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılacak.