Turizm 2017 yılı için de umut vermiyor
DR. Ali Topçubaşı
2014 yılında dünya turizminde altıncı sıraya yükselen ülkemiz, 2015’in ardından 2016 yılındaki sert düşüşle birlikte, 10 sıra gerileyerek 16. sıraya inmiştir. 

2017 yılının ocak ayında gelen turist sayısının geçen yılın ocak ayından da daha düşük düzeye inmesi, acil tedbirler alınmasını gerektirmekte. 2015 yılında 36,2 milyon olan ülkemizde ağırlanan turistlerin sayısının 2016 yılında yüzde 30 azalarak 25,3 milyona inmesi engellenememiştir. 2016 yılında 10,9 milyon düşen turist sayısı, turizm gelirinin de 9,5 milyar dolar düşmesine neden olmuştur. Gelen turist sayısından daha fazla gelir kaybının yaşanması dikkat çekmekte. Turist sayısının yüzde 30 azalmasına karşın, gelirdeki yüzde 37 azalmanın önüne geçilecek tedbirlerin de alınmasını gerektiriyor.

2015 yılında kişi başına turizmden elde edilen gelir 756 dolar gibi çok düşük düzeyde olmasına karşın, 2016 yılında bu rakamın daha da düşerek 705 dolara indiği görülmekte. Oysa dünya ortalaması yaklaşık bin 250 dolar civarında olurken, Dubai’ de bu rakam 3 bin doların üzerinde, İngiltere de 2 bin dolara, dünya turizm pazarında yeni iddialı olmaya başlayan Tayland’ta bile bin 900 dolara çıkmaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi, kişi başı turizm gelirimizi 700 dolarlardan bin 500 dolara çıkarmanın bile, cari açığımızı büyük ölçüde kapatacağını göstermektedir. Turizmdeki kayıpların ülkemizin istihdamına da son derece olumsuz etkide bulunduğu anlaşılmaktadır. Turizmin yalnızca konaklama hizmetlerinde değil, yeme içme sektörlerinden, tur hizmetlerine, tarım ve sanayi sektörü dahil 55 sektörü etkilediği bilinmelidir. Ülkemizin 2016 yılı işsizlik oranı yüzde 11 olurken otellerdeki işsizlik oranının yüzde 25’ e çıktığı anlaşılmaktadır.

Turizmin toplam istihdama olan katkısının yaklaşık yüzde 9 olduğunu düşünürsek, ülkemizdeki işsizliğin artışında turizm sektörünün çöküşünün büyük etkisi olduğu şüphesizdir. Turizm de ülkemizin uğradığı kayba karşın, başta İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın avantajlı çıktığı anlaşılmakta. Yunanistan da oteller yüzde 100 e yakın dolu olurken İspanya’nın ABD yi özel durumundan dolayı saymazsak dünya liderliğini Fransa’dan aldığı görülmektedir. Fransa’nın Nice kentinde 15 Temmuz 2016'da bir kamyonun Bastille günü için toplanan kalabalığın içine dalmasıyla 84 kişinin hayatını kaybetmesi, bu ülkenin güvenlik açığı olduğu izlenimi yaratması neticesinde turizm de kayıplar yaşamasına neden olmuştur.

Turizmin ülkemizin ekonomisinde çok önemli katkısı olduğunu yaşadığımız ortam ile daha iyi anlamamız gerektiği anlaşılmalıdır. Turizm de dünya lideri kabul edilen Fransa örneğinden de anlaşılacağı gibi, bu sektör için olmazsa olmazı güvenliğin en önemli olgu olduğu gerçeğidir. 2017 yılının en azından 2016 yılının üzerinde kapatıp kazançlı olmamız için, dışarıya güvenlik algısı için doğan şüpheleri ortadan kaldırmamız gerektiği bilinmelidir.