Turizm sektörü için getirilen yeni kolaylıklar

Son yılardaki olumsuzluklardan  etkilenen turizm sektörünü ayakta tutmak ve canlandırmak için bazı önlemler alınıyor. Başta TÜRSAB, TÜROB, TÜRES gibi turizm, otelcilik ve yeme-içme, eğlence sektörü temsilcilerinin dile getirdiği sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla bazı düzenlemeler gerçekleştirildi.

Özellikle turizm sektörünün bacasız fabrika olduğu ve bir çok sektörü doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği düşünüldüğünde esasen turizme sağlanan desteklerin başta ulaşım, havayolu taşımacılığı, restoran ve yiyecek içecek, konaklama ve otelcilik gibi bir çok sektörü etkiliyor.

En son 15.Şubat.2017 tarihli 29980 sayılı Resmi Gazete’de  Ülkemize Turist Getiren (A) grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi. Turist getiren A grubu seyahat acentalarına sağlanan tur başına 6.000 TL destek 31 Aralık 2017’ye kadar sürecek.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)'nca da 2016 yılındaki olaylardan olumsuz etkilenen turizm sektörüne destek olmak amacıyla 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere turizm sektöründe çalışacak yabancılara ödenecek taban ücret düzeylerinde ve istihdam ölçütlerinde kolaylıklar sağlandı.

ÇSGB Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nce 14 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan duyuruyla sektör temsilcilerinden gelen talepler neticesinde ilave kolaylıkların 2017 yılında da artırılarak devam etmesi kararlaştırıldı.

A) Turizm sektöründe yabancı çalıştırma koşulları şöyle sıralandı:

Tesislerinde

• İzinli masaj salonunın yer aldığını kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli en az üç yıldızlı turizm işletmelerinin, belgeli tatil köylerinin, resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal otellerin,
• Hamam-sauna-SPA vb. kompleksi yer alan belgeli turizm işletmeleriyle anlaşmalı (sözleşme lan) tesislerin,
• En az yirmi Türk vatandaşı çalıştıran resmi makamlardan izinli spor merkezlerinin,
• Masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerdeki yabancı çalıştırma talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

B) Turizm sektöründe yabancılar için yabancıya ödenebilecek en az ücret

31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere

• Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), turizm seyahat acentaları, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları ile müstakil eğlence yerlerinde çalışacak yabancılar için yabancıya ödenebilecek en az ücret düzeyi başvuru tarihi itibariyle yürürlükte olan asgari ücret olarak uygulanabilecektir.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, eğlence sektörü, turizm- animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on Türk vatandaşı çalıştırılması halinde,

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb gibi küçük işletmeler) istihdam edilecek yabancılar için en az bir Türk vatandaşı çalıştırılması halinde en fazla iki yabancı çalışana kadar olmak üzere,

Her bir yabancı için ayrı ayrı beş Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

C) Sosyal güvenlik primleri

Çalışma izni alınan yabancılar için ikili sosyal güvenlik anlaşmalarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, SGK primlerinin de yatırılması gerekmektedir.

Yabancılara ait sosyal güvenlik primlerinin, çalışma izni alınırken bakanlığa beyan edilen ücrete göre aylık 30 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

Resul KURT
www.resulkurt.com
info@resulkurt.com