Galataport inşaatı mühürlendi

İhalesi, projesi, davaları ve yapımı 12 yıldır yılan hikayesine dönen Galataport Projesi'nde inşaat çalışmaları durduruldu.


Hürriyet'ten Ömer Erbil'in bildirdiğine göre İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun incelemesinde Paket Postanesi ve Karaköy Yolcu Salonu’nda yıkım şekli ve iletilen tadilat projesinin uygun olmadığına karar verip suç duyurusu için baş vuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise projeye aykırımı uygulamalar sebebiyle inşaatı mühürledi.

Doğuş Grubu’nun Bilgili Holding ile birlikte geçen yıl inşaat çalışmalarına başladığı Galataport Projesi'nde Karaköy Yolcu Salonu ile Karaköy Paket Postanesi’nin yıkılması üzerine Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan İstanbul 2 Numaralı Koruma Kurulu üyeleri, projeyi yerinde inceleyerek inşaatı durdurdu.

Kurul, incelemenin sonunda suç teşkil eden uygulamaları yazarken Karaköy Paket Postanesi için şirketin verdiği tadilat projesini kabul etmediğini, ‘Karaköy Yolcu Salonu’nda elle sökülmesi gereken yerlerin ise iş makinası ile yıkıldığını tespit etti. Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Müdürlüğü’nün de projeye aykırı uygulamalar gerekçesiyle tadilat tutanağı ile inşaat çalışmalarını mühürlediği ortaya çıktı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

Galataport Projesi'ni yürüten Salıpazarı Liman İşletmeciliği A.Ş, Karaköy Yolcu Salonu ve tarihi Karaköy Paket Postanesi binasını iş makineleri ile yıkmıştı. 1940’lı yıllarda yapılan Karaköy Yolcu Salonu 2002 yılında Koruma Kurulu tarafından ‘Korunması gerekli kültür varlığı’ olarak tescillemişti. 2015 yılında ise kurul, yapının koruma grubunu 1 olarak belirledi.

Paket Postanesi de 1907-1911 yılları arasında Gümrük Binası olarak inşa edilmişti. Koruma kurulunca Karaköy Paket Postanesi de tescillenmişti.

Tarihi binaların, Koruma Kurulu’nun geçen sene 9 haziranda onayladığı restorasyon projesine aykırı şekilde yıkılması büyük tepki çekerken Kurul 8 Mart’ta sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

DIŞ DUVARLAR ZAYIFLADI

Kurul üyeleri Galataport Projesi'ni 6 nisan günü yerinde inceledi.  Şehir Plancısı Ahmet Kaya’nın başkanlığında inşaat alanını gezen altı kurul üyesi projeye aykırı uygulamaları tespit etti. Şirketin yıktığı tescilli Paket Postanesi ile ilgili kurula gönderilen tadilat restorasyon projesini reddeden kurul, mevcut durumun tespiti için güncel rölövenin getirilmesini talep etti. Kurul, ayrıca yapıyı çevreleyen dış duvarların yıkım esnasında zarar gördüğünü düşünerek duvarların strüktür (yük taşıma gücü) raporlarının hazırlanmasını istedi.

BELEDİYENİN GEREKÇELERİ

KORUMU Kurulu’nun dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün de geçen ay denetlediği Galataport inşaatı için yapı tatil tutanağı düzenlediği ortaya çıktı. 3194 sayılı İmar kanununun 32 ve 42 maddelerine göre inşaat mühürlenerek tatil edildi.

Belediyenin tutanağına şu gerekçe yazıldı:

‘‘Söz konusu yerde yapılan mahallen tetkikte İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.06.2016 tarih 4459 sayılı kararı ile onaylanan restorasyon projesi ve müdahale paftasına aykırı olarak dış cepheler haricindeki iç aksamlarda korunması gereken bazı yapı elemanlarının yıkıldığı tespit edilmiştir.’’