TÜROB 2016 Yatırım Teşvik Raporu yayınlandı

TÜROB 2016 Yılı Türkiye Yatırım Teşvik Raporu'nu yayınladı.

Turizm sektörü çok sıkıntılı bir yılı geride bırakırken konaklama sektörünün yatırım haritası da netleşti.

Türkiye genelinde otel dolulukları 2016 yılında yüzde 30-40 gibi düşük oranlarda seyrederken otel yatırımlarındaki parasal düşüş yüzde 26 civarında gerçekleşti.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), Ekonomi Bakanlığı verilerini temel alarak gerçekleştirdiği yatırım araştırmasına göre 2016 yılında 42 ilde toplam 39 bin 673 yataklı 187 otel yatırımı için 2 milyar 928 milyon TL tutarında yatırım teşviği onaylandı.

"Turizm Yatırım İzleme Kurulu Kurulmalı"

Bu arada, konuyla ilgili görülerini açıklayan TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır "Milli kaynakların daha verimli kullanılması için Turizm Yatırım İzleme Kurulu Kurulmalı," dedi.

Bayındır şöyle konuştu:

"Turizm sektörü olarak çok sıkıntılı bir yılı geride bıraktık. 2017  yılına da maalesef  sıkıntılı başladık. Ancak her şeye rağmen umudumuzu ve geleceğe yönelik beklentilerimizi koruyoruz. Uluslararası arenada yaptığımız tanıtım faaliyetlerimizle turist sayısının artmasında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

Bu zorlu süreçte konaklama sektöründeki yatırımların da yavaşlamasına rağmen devam ettiğini gözlemliyoruz. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) olarak yap- tığımız yatırım teşvikleri araştırmasına göre, 2016 yılında 42 ilde toplam 39 bin 673 yataklı 187 otel yatırımı için 2 milyar 928 milyon  TL tutarında yatırım teşviği onaylandı. Buna göre yatırım tutarında yüzde yüzde 26, proje sayısında ise yüzde 22 gerileme meydana geldi.

Yatırımların dağılımına baktığımızda otel yatırımlarında yine İstanbul, Antalya ve Muğla başı çekiyor. Yatırımların 42 İl’e yayılması ise olumlu. Ancak Karadeniz için özellikle bir uyarıda bulunmak isterim. Karadeniz Bölgesi’nde  ciddi bir yatırım artışı göze çarpıyor. Sözgelimi Trabzon’da 2016 yılında toplam 86 milyon TL tutarında 1.451 yataklı 12 otel projesi başladı. Bu artışta Körfez bölgesinden gelen turis- tin sayısındaki artışın önemli bir rolü bulunuyor. Ancak bu bölgede yatırımların kontrollü bir şekilde yapılması gerekiyor. Gelecek dönemde arz talebin üzerinde olabilir ve bu durum da bölgenin yatırım çöplüğüne dönmesine yol açabilir.

Dikkat çekmek istediğim bir diğer husus ise yenileme (renovasyon) yatırımları… Geçen yıl sadece 30 otel modernizasyon desteği aldı. Bu kesinlikle yeterli değil. Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla’da yıpranma sürecine giren birçok otel var. Özellikle yenileme teşviği konusunda adımlar atılmalı ve içinde bulundu- ğumuz sıkıntılı süreç yenileme projeleriyle değerlendirilmeli.

İstanbul, Antalya ve Muğla’da gibi illerimizde yoğunlaşan otel arzı sektördeki kârlılığı düşürürken oluşturduğu fiyat eksenli rekabetle de kaliteyi olumsuz yönde etkiliyor, doluluklarda  düşüşe ve dolayısıyla gelirlerde de azalmaya sebep oluyor. Bu olumsuzluğun önüne geçebilmek için mevcut teşvik sisteminin güncel gelişmeler ve sektörel realiteler doğrultusunda yenilenmesi zorunlu hale geliyor. İhtiyaçlar çerçevesinde uygulanacak doğru teşvikler sayesinde, yatırım- lar yurt genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere doğru yönlendirilirken, mevcutların da kârlı ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanabilir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sektör temsilcilerinin de yer alacağı Turizm Yatırım İzleme Kurulu’nu oluşturması gerektiği görüşümüzü koruyoruz. Bu kurulun arz-talep dengesine uygun olarak milli kaynakların daha verimli kullanılması için önemli bir görevi üstleneceğine inanıyoruz."