TÜROB'ta Booking.com endişesi

Konuya ilişkin açıklamada "Booking.com'ca devreye sokulan yurt içinden yurt içine rezervasyonlarda erişim engellemesi konaklama sektörünce endişeyle takip edilmektedir," denildi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu'nun yayınladığı yazılı bir açıklamada, Booking.com'un mahkeme süreci ve Booking.com'un internet sayfası üzerinden Türkiye içindenaramalarda Türkiye otellerinin satışının durdurulması değerlendirildi.

Açıklamada, kısa bir süre önce Booking.com'a, konaklama işletmeleri ile imzaladığı sözleşmelerde yer alan "En İyi Fiyat Garantisi" maddesi nedeniyle Rekabet Kurumu'nca rekabete aykırı eylemlerinden dolayı para cezası yaptırımı ile sözleşmelerinden bu yükümlülüğü çıkarma cezası verildiğine işaret edildi.

Booking.com'un Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına karar verildiğinin öğrenildiği belirtilen açıklamada, kararın nihai olmayıp yargılama sürecinin devam ettiğine dikkat çekildi.

TÜROB'un açıklamasında, söz konusu karar ertesinde yargı süreci devam etmesine karşın, 30 Mart 2017 tarihinden itibaren tüketicilerin Türkiye'den ülke içine yaptıkları rezervasyon sayfasına erişiminin Booking.com tarafından durdurulduğu ifade edildi ve "Türkiye'den yurt dışına yapılacak rezervasyonlara ise herhangi bir engelleme getirilmemiştir. Tüketicilerin, Booking.com aracılığı ile, yurt dışından Türkiye'deki konaklama işletmelerine rezervasyon yapmaları aşamasında bir sorun yaşanmamaktadır," denildi.

Sürecin gerek hukuki gerekse sektörel boyutlarının yakından takip edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere  yer verildi:

"Dünyadaki ve sektörümüzdeki hızlı gelişmeler ve geleneksel satış kanallarının hızla yerini teknolojiye bıraktığı günümüzde, dünya turizminde söz sahibi ülkeler arasında yer almak hedefi olan ülkemizin, küresel gelişmelerin karşısında olmak gibi bir uygulamaya geçeceği beklenmemelidir. Hukukun üstünlüğünü her zaman ön planda tutan Birliğimiz, haksız rekabet koşullarına sebebiyet veren/verecek uygulamaların giderilmesi aşamasında, sektörün tüm paydaşlarının çıkarlarının korunması gerektiğini ana ilke olarak kabul etmektedir. Ne var ki gelinen bu noktada, Booking.com tarafından, mahkeme süreci devam etmesine karşın, devreye sokulan 'yurt içinden yurt içine rezervasyonlarda erişim engellemesi' konaklama sektörü açısından endişe ile takip edilmektedir. Söz konusu endişelerin giderilmesi ve gelişmelerin kalıcı olarak çözümü için tüm taraflarla temaslarımız devam etmektedir. Dileyen işletmelerin, İstanbul (5). Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2015/1174 E. sayılı dosyasına 'tedbir kararından zarar gören üçüncü kişi' sıfatıyla söz konusu Mahkeme'ye 6 Nisan 2017 Perşembe gününe kadar verecekleri dilekçe ile 'İhtiyati Tedbir Kararı'na itiraz hakları bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Booking.com'un küresel pazarda etkinliği ve ülkemize yönelik olası olumsuz algının oluşmaması açısından sektör örgütleri ile sektör mensuplarının ılımlı, uzlaşmacı ve kapsayıcı bir tavır sergilemesi, zor bir süreç içinde olan Türk turizminin gerekliliği ve önceliği olmalıdır."