FEST Gezginleri Thales için buluşuyor

Thales Buluşması. Priene-Miletos-Didyma-İassos 27-28 Mayıs 2017.


FEST Travel ayrıcalığıyla felsefe, astronomi, matematik ve pozitif bilimlerde çığır açan MÖ 6. yüzyıldan günümüze uzanan bir hikâye...

Miletoslu Thales... Yunan doğa filozoflarının ilki. Eski Yunan geleneğine göre devlet adamı, filozof ve yasa koyuculardan oluşan “Yedi Bilgeler”den biri. Geometrideki teoremleri halen kullanılan ve güneş tutulmasını doğru hesapladığı söylenen âlim. Bütün şeylerin tek bir sonsuz kaynaktan türediğini, bu kaynağın da “su” olduğunu savunan düşünür. Anaksimandros ve Anaksimenes gibi filozofların hocası.

Izgara kent planını bulan Hippodaos ve Ayasofya’nın mimarlarından İsidoros gibi önemli mimarların memleketi, alfabeleri Helenlerin ana yazı sistemini oluşturan Miletos'un yetiştirdiği en büyük âlimlerden Thales onuruna düzenlenen buluşmaya özel programımızla, İonialı filozof ve bilim insanlarının aydınlattığı yolda arkeoloji, felsefe ve sanatla iç içe bir haftasonu geçireceksiniz.

Büyük Menderes'in ağzında kurulan İonia kenti Miletos'un yetiştirdiği büyük filozoflardan Thales'in onuruna düzenlenen buluşmayı kaçırmayın.

# Thales Buluşması etkinliklerine katılım
# Yedi Bilgeler'den biri olan Bias’ın memleketi Priene ve Athena Tapınağı
# İonia’nın en eski ve önemli yerleşimlerinden Miletos
# Didyma ve Medusa başıyla görkemli Apollon Tapınağı
# Argosluların kurduğu 5 bin yıllık balıkçı kenti İassos
# Nadir bulunan kırmızı mermerleri Ayasofya’nın duvar panolarında kullanılmış İassos Mermer Ocakları.