Gezi teknelerine CE belgesi için süre

Türk bayrağına geçen gezi tekneleri için CE uygunluk işaretlemesine ilişkin hükümler 1 Temmuz 2018'den itibaren uygulanacak.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtlarının tasarımı ve üretim gerekliliklerini ve bu ürünlerin gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini sağlamak üzere "CE" uygunluk işaretlemesine yönelik usul ve esaslar düzenlendi.

Yürürlükten kaldırılan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında üretilen gezi tekneleri ve motorlar, 1 Temmuz 2018'e kadar Türkiye'de piyasaya arz edilebilecek.

Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ kapsamında ithal edilen tekneler için CE uygunluk işaretlemesine ilişkin hükümler 1 Temmuz 2018'den itibaren uygulanacak.