İstanbul Turizm Merkezi için bilirkişiden olumsuz rapor

Ataköy’deki mega yat limanının da yer aldığı İstanbul Turizm Merkezi Projesi için bilirkişiden olumsuz rapor.

Ataköy’de 210 bin metrekarelik arazide gerçekleştirilmesi öngörülen proje için ÇED gerekli değildir kararı verilmişti. İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde Mimarlar Odası'nca açılan davada bilirkişi ÇED raporunun gerekli olduğu yönünde rapor düzenledi.  Projenin parçası olan Mega Yat limanı ise bitirilerek 2 myısta açıldı.


DATİ Yatırım Holding'in gerçekleştirmesi düşünülen ve deniz doldurularak mega yat limanı tamamlanan İstanbul Turizm Merkezi Projesi'nin 1 milyar 460 milyon TL’ye mal olacağı açıklanmıştı.

Projede 481 odalı otel, iki ayrı blok olmak üzere 99 ve 82 daireli apartlar ve 400 mağazanın yer alacağı alışveriş ve yaşam merkezi kurulacağı duyurulmuştu.

Ömer Erbil'in Hürriyet'te yazdığına göre Zeytinlik Mahallesi 137, 142, 144, 165 ve 166 parsellerde gerçekleştirilecek olan İstanbul Turizm Merkezi Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 14 Ocak 2016 tarihinde ÇED gerekli değildir kararı vermişti. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ile Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği karara itiraz ederek İstanbul 8. İdari Mahkemesi’nde dava açtı.

Mahkeme, bilirkişi tayin ederek projenin çevre üzerinde olumsuz etkileri olup olmadığının çevre, kıyı ve kültür tabiat varlıkları yönünden değerlendirilerek bilimsel ve gerekçeli kararını vermesini talep etti. Bilirkişi yerinde inceledi.

Milirkişinin ÇED gerekli olduğuna dair raporunda şu ifadelere yer verildi:

‘’Proje tanıtım dosyasına göre toplam oturum alanı 135.200 metrekare, toplam proje alanı 210 bin metrekare olduğu ve önerilen yapıların taban oturum oranı yüzde 64.3 ulaşmış ancak proje tanıtım dosyasında binaların toplam inşaat alanına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Alanın konumu önemli ulaşım ağlarına, kavşak noktalarına yakın olması nedeniyle önerilen kullanımların ulaşıma ve yakın çevreye olan etkisi proje tanıtım dosyasında açıklanmamıştır.

Proje tanıtım dosyasında eksik ve yanlış bilgiler olduğu, dolgu alanının olmadığı ve alanda korunacak kültür tabiat varlığı olmadığının 3621 sayılı kıyı kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanların proje alanı ve yakın çevresinde bulunmadığının beyan edildiği, fakat yerinde yapılan incelemeler ve belgelerden alanın dolgu alanında olup bazı parsellerde eski eserler bulunduğu belirlendi.

Dava konusu 165 ve 166 parsellerde 2. sınıf eski eser bulunduğu fakat proje tanıtım dosyasında bu eserlerin varlığının belirtilmediği ve dolayısıyla projenin alandaki kültür varlıklarına olan etkisinin değerlendirilmesine yönelik açıklamaya yer verilmediği, konuyla ilgili kültür varlıkları koruma kurulu kararının olmadığı, bu nedenle ÇED yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uyulmadığı görülmüştür."