Otel yatırımları öğrenci yurt yatırımına dönüşüyor

Turizmdatabank’ın Turizm Yatırımlarında Yeni Trendler adlı araştırmasına göre turizm teşviklerinden yararlanan öğrenci yurdu yatırımları toplam bütçe açısından beş yıldızlı otelleri yakaladı.

Türkiye’de var olan öğrenci yurdu yatak sayısı açığına paralel olarak 2010’dan beri ciddi biçimde artan yurt yatırımları, turizme verilen yatırım teşviklerinden de yararlanıyor.


Oteller öğrenci yurduna dönüşüyor

Yurt yatırımlarına ilgi turizmin sıkıntıda olduğu son üç yılda bazı otel projelerinin de yurt yatırımlarına dönüşmesine neden oluyor.

Özellikle Anadolu’da üniversitelerde devreye giren yeni birim ve binalar yurt ihtiyacını artırırken bazı otel projeleri de yurda dönüşüyor.

Yurt yatak arzı otel arz artışını geçti

Diğer yandan yeni öğrenci yurdu yatırımları ile her yıl neredeyse Türkiye otel yatağı artışı kadar yurt yatağı arzı da şişiyor.

Bulgulara göre son üç yılda yurt yatakları ortalama her yıl 70 bin dolayında artarken Türkiye’de belgeli yeni otel yatağı arzı ise 30-40 bin aralığında gelişebildi.