ÇOMÜ Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi açılıyor

ÇOMÜ Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)'nde Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluyor.


Merkez, Çanakkale turizminin sağlıklı gelişimi ve ekonomide oynadığı itici güç rolünün sürmesi için bilimsel araştırmalar yürütecek.

Merkezin amaçları arasında, turizme veri oluşturan kültürel, tarihsel ve çevresel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, turizme taraf olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının arasında eşgüdümü sağlamak, turizm bilinci oluşturmak ve geliştirmek yönünde çalışmak, Üniversite içinde ve dışında turizmin gelişimiyle ilgili her türlü araştırma ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek, Türkiye’nin yabancı ülkeler nezdinde etkin tanıtım çalışmaları içinde amaca uygun konularda yardımcı olmak da yer alıyor.

Üniversitede kurulan Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetmeliği, 13.6.2017 tarih ve 30095 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.