Milli parklarda yapılaşmanın önü açılıyor

Doğal alanlarda,tesis inşaatına ve mevcut tesislerin kiralanmasına olanak sağlayan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı yeniden Meclis’e gönderildi.


Dört yıl önce, Gezi Parkı protestoları sırasında, TBMM'den geri çekilen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı', yeniden Meclis'e gönderildi. Hükümetin tekrar gündeme getirdiği tasarı, doğal alanlarda,tesis yapımına ve mevcut tesislerin de kiralanmasına olanak sağlıyor.

Tasarının 14. maddesi ile de, doğal alanlar için yeniden değerlendirilerek sınırlarının değiştirilmesi, koruma kararının kaldırılması ve milli parkların statüsünün de farklılaştırılmasına izin veriliyor. İmar planlarını hazırlama yetkisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bırakılıyor.

Tasarının TBMM'ye sunulmasına muhalefet ve sivil toplum kuruluşları sert tepki gösterdi. Uzmanlar, durumu ‘'Tasarı kabul edilirse doğal varlıklarımız ve doğa koruma alanındaki kazanımlarımız onarılamayacak biçimde zarar görür,” şeklinde değerlendirdi. Tasarıda “Tabiatın ve tabii kaynakların korunması ile ilgili mevcut düzenlemeler, gerçek ihtiyaçlara ve günümüz koşullarına uygun uygulamalara imkân sağlayamamaktadır,” ifadesi yer alıyor.

Tasarı yasalaşırsa Türkiye'nin dünya ölçeğinde önemli milli parkları arasında olan Gelibolu Tarihi Milli Parkı, Troya Milli Parkı, UNESCO'nun milli park ilanı edilmesini şart koştuğu Göreme Tarihi Milli Parkı, Afyon'un Kocatepe, Kütahya Dumlupınar, Polonezköy Tabiat Parkı'nın ve deniz ekosisteminin de milli park sınırları içinde olduğu Marmaris Milli Parkı'nın durumu da tehlikeye girecek. Tasarı ile ülke yüzölçümünün yüzde 2'si olan doğal korumalı alanlar özel kanun kapsamından çıkarılıyor. Yasa tasarısı ile bilimsel çalışmayı zorunlu kılan, ulusal ve uluslararası nitelikte değer taşıyan alanlara ilişkin karar alma yetkisi bürokratlardan oluşan kurula veriliyor.