TUREB’ten yürütmeyi durdurma kararı açıklaması

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Apalı, rehberler için uygulanan 2016 yılı aylık taban ücreti ile ilgili olarak yürütmenin durdurulması kararıyla ilgili olarak bir açıklama yayınladı. 


Zeki Apalı ‘’Konu hakkında hukuk müşavirliğimizce gerekli inceleme ve girişimlerde bulunulmaktadır,’’ dedi.

TUREB Başkanı Apalı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016 yılı taban ücret tarifesinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin olarak basın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki hususları Turist Rehberleri camiasının bilgisine sunmak gerekmiştir. 24.8.2017 tarihinde basın organlarında yer alan yayınlarda, özetle 2016 yılı aylık taban ücret tarifesinin yürütmesinin durdurulduğu bilgisi yer almaktadır. Konu hakkında hukuk müşavirliğimiz tarafından gerekli inceleme ve girişimlerde bulunulmaktadır. Ayrıca bilindiği üzere,  2015 yılı taban ücret tarifesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli olarak açılan davada, Danıştay 8. Dairesi tarafından 2015/8521 Esas sayılı dosyasında 21.12.2015 tarihli karar ile 2015 yılı taban ücret tarifesinin iptaline karar verilmiş idi. Söz konusu karara karşı yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu itibarla, 2016 yılı taban ücret tarifesinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin işleme karşı yapılacak itiraz üzerine söz konusu kararın kaldırılacağı değerlendirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız."