Turizmde Çıkmazlar ve Çözümler

Türk turizminin geliştirilmesi için Devletçe verilen kararlar 1970’lerde “Çağdaş turizmde çok nitelikli ve uygun potansiyeli olan Anadolu’muzun sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi ve değerlendirilmesi” prensibi üzerine inşa edilmiştir. 


İlk yıllarda turizme hiç ilgi duymayan yatırımcılarımız ise Özal dönemi tedbirleri sonrasında konuya ‘altına hücum anlayışıyla’ ilgi duymuş ve gelişme Hamleleri başlamıştır. Devamını okumak için