Danıştay yaz saati uygulamasında yürütmeyi durdurdu

Danıştay, aldığı kararla yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren düzenlemede yürütmeyi  durdurdu.


Yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren düzenlemede yürütme Danıştay'ın aldığı kararla durduruldu.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi ise 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren kalıcı yaz saati uygulamasının sürekli hale getirilemeyecek olması yönünde oldu.

Danıştay, uygulamanın sürekli hale getirilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğine hükmetti.

Danıştay kararında, yasal çerçeveler kapsamında Türkiye'de esas olarak uygulanması gereken saatin kış saati olarak anılan saat dilimi olduğu belirtiliyor.

Bakanlar kurulunun saat dilimini kalıcı olarak değiştirme yetkisinin bulunmadığını ifade eden Danıştay, sürekli olarak yaz saati uygulamasına geçişin yetki aşımı anlamına geldiğini vurguluyor.

Bakanlar Kurulu, Eylül 2016'da sürekli yaz saatine geçilmesi yönünde karar almış, bu kararın gerekçesi de "Gün ışığından daha fazla yararlanmak' olarak açıklanmıştı.

Uygulamanın iptali için Başbakanlık ve Enerji Bakanlığı'nın aleyhinde Danıştay'da dava açılmıştı.