Kruvaziyer turizmine yeni teşvik

Türkiye’de kruvaziyer hizmeti verilen limanlara 750 ve daha fazla yolcu taşıma kapasiteli kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu seyahat acentalarına getirdikleri turist başına 30 dolar destek sağlanacak.


Bakanlar Kurulu’nun Türkiye’ye kruvaziyerle turist getiren (a) grubu seyahat acentalarına destek sağlanması hakkında kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre Türkiye’de kruvaziyer hizmeti verilen limanlara kararın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu seyahat acentalarına, getirdikleri turist başına 30 dolar destek sağlanacak.

Ödenekten karşılanacak

Acentaların karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılabilmeleri için kruvaziyer gemi ile turist getirdiklerini gösterir belgelerin bakanlığa ibrazı şartı aranacak.

Bu karar kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

Haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kulananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlem yapılacak.