Saklı cennet Camili'de (Macahel) 3 gün

Karın yağdığı ılıman yağmur ormanlarına, dünyada üzerine kar düşen biricik çay bahçelerine ev sahipliği ediyor Macahel… 


UNESCO bu bölgeyi Türkiye'de ilk İnsan ve Biyosfer Rezervi ilan etmiş… Havza gen koruma alanı olarak da tescillenmiş. Okumak için