TÜRSAB ve bazı acentalara soruşturma

Rekabet Kurumu'nca Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile hac ve umre gezisi düzenleyen bazı acentelerin hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.


Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan kurul kararına göre TÜRSAB'ın hac ve umre gezisi düzenleyen acentelerin turdan önce yaptırmak zorunda olduğu paket tur sigorta poliçesini kendi iştiraki bir teşebbüsten almayı zorunlu kılması, hizmet bedeli adı altında tahsil edilen bedeli bazı acentelerden almayarak ayrımcılığa sebebiyet vermesi, Suudi Arabistan'daki taşıma/servis ve yemek hizmetlerinin de kendisi tarafından belirlenen teşebbüslerden satın alınmasını şart koşmaları sebebiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 Sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turser-Tursav Sigorta Acenteliği Ltd. Şti, Gulf Sigorta A.Ş. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı."

Gazeteler