18.Ulusal Turizm Kongresi'ne 112 bildiri kabul edildi

Profesör unvanlı akademisyenlerden oluşan kongre bilim kurulunca değerlendirilen bildirilerden 112'sinin kabul edildiği öğrenildi.


1990 yılından beri Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yapılan ve turizmde ülkenin en büyük ulusal etkinliği olarak kabul edilen Ulusal Turizm Kongresinin on sekizincisi, Mardin Valiliği, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ortaklığında ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSEV (Mardin Eğitim Vakfı) ve GAP (Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı)'nın destekleriyle 18-22 Ekim 2017 Tarihleri arasında Mardin'de düzenlenecek.

Ayrıca, kabul edilen bildirilerin turizm medyasında da yayınlanacağı bildirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un da katılmasının beklendiği, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin ve AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı gibi siyaset, ekonomi ve turizm alanında tanınmış etkin isimlerin yanı sıra il içi ve il dışından çok sayıda Mardinli işadamı, yatırımcı ve girişimcinin katılımlarını bildirdiği açıklandı.

Turizmin son yıllarda Mardin'in gelişiminde lokomotif sektör konumuna geldiğine dikkati çeken Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça bu sektörün, gelir ve istihdam sağladığı katkı ile şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel hareketliliğinde pozitif bir rol üstlendiğini ifade etti ve şöyle konuştu:

"Dünyada değişen turizm eğilimleri doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve kültür turizminin gün geçtikçe önem kazanmış olması gerçeği kadim şehrimizin sahip olduğu kültür ve tarihsel birikiminin bu minvalde cazip kullanabilirliği fikriyle birleşince, 18. Ulusal Turizm Kongresi'ni Mardin'de gerçekleştirmek için üniversite olarak Mardin Valiliği ve DİKA'yla büyük bir gayret ortaya koyduk."

Rektör Ağırakça, kültür ve inanç turizmi bakımından önemli eserlerin yer aldığı Mardin'in bir kongre ve kültür turizm merkezi olma potansiyelini taşıdığına işaret etti ve kültürlerarası ilişkileri kuvvetlendiren ziyaretçilerin ve destinasyonların maddi ve manevi değerlerini koruyup gelecek nesli çok kültürlü bir ortama hazırlayan bu turizm tarzının Mardin için uygun olduğunun altını çizdi.

"Kültür Turizmi" ana teması ile düzenlenecek 18. Ulusal Turizm Kongresinin hem Mardin'in turizm potansiyelinin tanıtılması hem de turizm sektöründeki farklı aktörlerin bir araya gelmelerine olanak sağlaması açısından önemli bir işlev üstleneceğine işaret eden Ağırakça "Kongrenin ülke turizmine ve şehrimize faydalı sonuçlar doğuracağı kanaatindeyim. Bu vesileyle Mardin'in kültürel değerleri ile zengin tarihi mirasının akademik anlamda öne çıkarılarak farkındalık oluşturacağına inanıyorum," sözleriyle organizasyonun önemine değinerek kongrenin Mardin'de düzenlemesinde katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

18-22 Ekimde, akademisyenlerin yanısıra turizm profesyonellerinin de yoğun katılacağı "Kültür Turizmi" ana teması ile Mardin'de düzenlenecek 18.Ulusal Turizm Kongresi'nin Mardin gezisinden sonra sona ereceği ve Kongre katılımcılarının taleplerine göre Midyat-Hasankeyf ve Diyarbakır'ı kapsayacak çevre gezisine de çıkılacağı öğrenildi.

Haberler