ATB: Turist sayısı arttı harcama azaldı

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Çandır, gelen turist sayısında geçmiş yıllara göre artış yaşandığını ancak bunun kişi başına turizm gelirine yansımadığına dikkati çekti. 


Çandır, 2014 yılında Türkiye'ye gelen turistlerin 818 dolar harcadığını ancak bu senenin son çeyreğinde ise bu rakamın 570 dolar olduğunu söyledi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB ekim ayı meclis toplantısı borsa meclis salonunda gerçekleştirildi.

Meclis öncesi Borsa'nın faaliyetlerini anlatan kısa film gösterisi sunuldu. Sektörel konular ve gündem maddelerinin konuşulduğu toplantıda konuşan ATB Başkanı Ali Çandır, turizm ve tarımı değerlendirdi. Çandır, tarım sektöründe çalışacak işçinin halen bulunamadığını, Rusya ile bazı tarım ürünleri konusunda ise belirsizliğin devam ettiğini söyledi.

Turizm konusuna da değinen Çandır, geçmiş yıllara göre turist sayısında artış yaşanmasına karşın, kişi başı gelirde azalma olduğuna dikkati çekti, sebebi olarak da Avrupalı turistin gelmeyişini gösterdi.

"Antalya kredi kullanımında Türkiye'yi geçti"

Nefes ve KOSGEB gibi düşük faizli krediler nedeniyle Türkiye ve Antalya'da kredi kullanımının arttığına işaret eden Çandır, yılın ilk 8 ayında kullanılan kredi tutarının geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'de yüzde 8, Antalya'da ise yüzde 20 oranında arttığına dikkati çekti.

"Bu artış ülke ortalamasının iki buçuk katı üzerinde artmıştır" diyen Çandır, şöyle konuştu:

"Ülkemiz genelinde kamuya ait bankalarca kullandırılan kredi tutarı yüzde 35, Antalya'da ise yüzde 36 oranında artmıştır. Ancak ülke genelinde özel bankalardan kullandırılan kredi miktarı yüzde 2 oranında düşerken, bu oran ilimizde yüzde 9'un üzerinde yükselmiştir. Tüm bu rakamlara göre yılın ilk yarısında sağlanan kredi olanaklarıyla küçük ve mikro işletmeler aldıkları kredilerin büyük bir bölümünü borç ödemelerine ve cari giderlerini karşılamaya ayırmıştır."

"Avrupalı turist gelmeyince kişi başı turizm geliri düştü"

Çandır, daha sonra şunları ifade etti:

"Bu yıl turist sayısındaki nispi artışın kentimiz ekonomisindeki hareketliliğe etkisi, geçmiş yıllarda yaşadığımız etkinin çok altında kalmıştır. Özellikle kişi başına turizm geliri istatistikleri bu tespitimizi doğrulamaktadır. Örnek vermek gerekirse; 2014 yılının ilk yarısında ülkemize gelen yabancılar kişi başına 818 dolar harcarken, bu yılın ilk yarısında 604 dolar civarında harcama yapmışlardır. Hatta bu rakam ikinci çeyrekte 570 dolar seviyesine gerilemiştir. Harcamalardaki bu gerileme turizmden elde edilen gelirlerin kent ekonomisine yansıma derecesinin düştüğüne işaret etmektedir. Özellikle Avrupa'dan gelen turist sayısındaki düşüş bu gerçekleşmenin en önemli nedenidir."

"Yeni kredi kolaylıkları sağlanması gerek"

Çandır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir taleple kullanmak durumunda kaldığımız kredilerin geri ödemelerinin sorunsuz gerçekleşmesi için kısa vadede; turizmcilerin, tedarikçilerine olan ödemelerini zamanında ve tam olarak yapmaları, orta vadede ise devletimizce yatırım ve istihdamı motive edici nitelikte yeni kredi kolaylıklarının sağlanması kentimiz için geleceği bakımından son derece önemlidir."