Kalamış Yat Limanı için yeniden ihale açıldı

Resmi Gazete'de yer alan ilanda, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirmesinde ihalenin yeniden açıldığı bildirildi.


Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirmesinde ihale yeniden açıldı.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait işletme "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle 30 milyon lira geçici teminat bedeli üzerinden ihale edilecek. İhale için 15 Şubat 2018'e kadar teklif verilebilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecekler. Yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna dâhil olarak ihaleye dahil olabilecekler. Ortak girişim grubu sadece yatırım fonlarından oluşamayacak.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşme suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler 30 bin lira bedelle İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı satın alacak.