Turizmde iyiye gidiş

Turizm sektöründe işler düzelmeye başladı.


Turizm sektörünün  üç müşteri grubu var.

- Sektörü ayakta tutan ve döviz getirenler yabancı ziyaretçi grubu.
- İkinci önemli grup yurt dışında yaşayan Türkler. Onlar da döviz getiriyor.
- Üçüncü grubu yerliler oluşturuyor. Yerlilerin harcamaları döviz değil ama  genelde  yabancıların kişi başı döviz harcamalarının Türk lirası karşılığının üzerinde. Okumak için...