TATİLCİLERE GÖRE SAPHİR RESORT & SPA EN İYİ TÜRK OTELİ

Zoover Ödülleri 2017’nin kazananları belli oldu.


Utrecht, Hollanda’da Jaarbeurs’de, konaklamalar için Zoover Ödülleri verildi. Saphir Resort & Spa Tűrkiye’nin en iyi değerlendirilen oteli seçildi. 2017’de en yűksek ortalama inceleme puanı alan konaklamalar Altın Zoover Ödűlű aldılar. Toplam 28.000’den çok konaklama sahipleri bu çok istenilen ödűl için savaştı.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/626923/Winners_Zoover_Award.jpg )
Ödűller tatilcilerin 2017’de Zoover’da bıraktığı değerlendirme sonucu bir tanımadır. 2017 yılında, başkalarına kusursuz tatil bulmaları için yardım edebilmek için, tecrűbelerini paylaşan tatilciler toplam 255.768 değerlendirme yazmış.

Altın veya Turunce Zoover Ödülü

9 veya daha yűksek not alan tűm konaklamalar Altın Zoover Ödűlű alıyorlar. 8 ve 8,9 arası skor alan konaklamalar Turuncu Zoover Ödűlű alıyorlar. Aşağıda Tűrkiye’nin en yűksek değerlendirilmiş top beş otelleri özetlenmiştir.

Tűrkiye’de top beş otel