PROF. DR. HASAN OLALI TURİZM SEMPOZYUMU

(Dünden Bugüne Türkiye'de Turizmin Akademik ve Bilimsel Kurumsallaşmasının Gelişimi)


Prof. Dr. Hasan Olalı, Türkiye’de turizm ve otelcilik dalının gelişimine önemli katkılarda bulunmuş bir akademisyendir. Kendisi, 1960’lı yılların başından itibaren gerek akademik turizm eğitiminin kurumsallaşması ve gerekse araştırma ve yayın bağlamında gelişimine öncülük etmiştir.

Prof. Dr. Olalı adına düzenlenen bu sempozyumun amacı, 1960’li yıllardan itibaren Türkiye’de turizm eğitimi, turizm araştırmaları ve turizm literatürünün gelişimi ile ilgili çalışmalara yer vermek, elde edilen bulguları tartışmak ve geleceğe yönelik birtakım kararların alınmasına katkıda bulunacak çıktılara erişmektir.

Tarihler: 18 - 21 Ekim 2018
Yer: Foça, İzmir

DÜZENLEYENLER:
Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
Anatolia Turizm Akademisi

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri göndermek için son tarih: 10 Eylül 2018
Kongre programının ilan edilme tarihi: 30 Eylül 2018
Kongre düzenleme tarihi: 18 - 21 Ekim 2018
KONGRE MEKÂNI:  Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi, Foça, İzmir
KAYIT VE ÖDEME: Sempozyum kapsamında kayıt ücreti alınmayacak, sempozyuma katılım (tebliğli yahut izleyici olarak) ücretsizdir.
NOT: Nitelikli çalışmaların tam metinleri, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi tarafından hazırlanacak “Türkiye’de Turizm Literatünün Gelişimi” başlıklı özel sayıda değerlendirilecektir.
Ayrıntılı bilgi için bkz.: https://anatoliajournal.com/hasanolali